XỈU CHỦ MIỀN NAM

XỈU CHỦ MIỀN NAM , Giá: 1500.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Số chuẩn cực Vip – Chính xác tuyệt đối – Tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn !!!

LIÊN HỆ  BẰNG EMAIL NẠP THẺ BỊ LỖIchotsomiennam.vn@gmail.com

=>Lưu Ý: Số sẽ hiện ra màn hình ngay khi bạn nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ ĐÁ XỈU CHỦ MIỀN NAM
NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
HÔM NAY  

 

ĐÃ CHỐT SỐ VIP !

LONG AN

30/11/2018 410-825 LOSS BÌNH DƯƠNG
29/11/2018 623-273 WIN 623 AN GIANG
28/11/2018 736-439 WIN 736 CẦN THƠ
27/11/2018 634-786 LOSS VŨNG TÀU
26/11/2018 425-278 LOSS ĐỒNG THÁP
25/11/2018 412-263 LOSS KIÊN GIANG
24/11/2018 540-184 LOSS LONG AN
23/11/2018 303-253 WIN 303 BÌNH DƯƠNG
22/11/2018 841-352 LOSS AN GIANG
21/11/2018 742-179 LOSS CẦN THƠ
20/11/2018 534-265 WIN 534 VŨNG TÀU
19/11/2018 880-785 LOSS ĐỒNG THÁP
18/11/2018 263-524 LOSS KIÊN GIANG
17/11/2018 230-957 LOSS LONG AN
16/11/2018 105-306 LOSS BÌNH DƯƠNG
15/11/2018 203-253 LOSS AN GIANG
14/11/2018 625-154 LOSS CẦN THƠ
13/11/2018 257-476 LOSS VŨNG TÀU
12/11/2018 230-135 WIN 230 ĐỒNG THÁP
11/11/2018 168-278 LOSS KIÊN GIANG
10/11/2018 410-530 LOSS LONG AN
09/11/2018 124-353 LOSS BÌNH DƯƠNG
08/11/2018 523-128 WIN 128 AN GIANG
07/11/2018 402-156 LOSS CẦN THƠ
06/11/2018 501-732 LOSS VŨNG TÀU
05/11/2018 520-421 LOSS ĐỒNG THÁP
04/11/2018 160-565 WIN 565 KIÊN GIANG
03/11/2018 040-185 LOSS LONG AN
02/11/2018 436-125 LOSS BÌNH DƯƠNG
01/11/2018 360-270 LOSS AN GIANG
31/10/2018 829-356 LOSS CẦN THƠ
30/10/2018 146-285 LOSS VŨNG TÀU
29/10/2018 847-197 LOSS ĐỒNG THÁP
28/10/2018 635-685 WIN 635 KIÊN GIANG
27/10/2018 153-296 LOSS LONG AN
26/10/2018 923-182 LOSS BÌNH DƯƠNG
25/10/2018 417-376 LOSS AN GIANG
24/10/2018 173-184 LOSS CẦN THƠ
23/10/2018 754-062 LOSS VŨNG TÀU
22/10/2018 725-826 WIN 826 ĐỒNG THÁP
21/10/2018 237-145 LOSS KIÊN GIANG
20/10/2018 147-528 LOSS LONG AN
18/10/2018 165-268 LOSS BÌNH DƯƠNG
18/10/2018 785-595 WIN 595 AN GIANG
17/10/2018 514-247 LOSS CẦN THƠ
16/10/2018 475-085 LOSS VŨNG TÀU
15/10/2018 154-295 LOSS ĐỒNG THÁP
14/10/2018 741-256 LOSS KIÊN GIANG
13/10/2018 346-096 WIN 096 LONG AN
12/10/2018 160-259 LOSS BÌNH DƯƠNG
11/10/2018 740-285 LOSS AN GIANG
10/10/2018 720-192 LOSS CẦN THƠ
09/10/2018 467-568 LOSS VŨNG TÀU
08/10/2018 832-198 LOSS ĐỒNG THÁP
07/10/2018 502-703 LOSS KIÊN GIANG
06/10/2018 836-893 LOSS LONG AN
05/10/2018 683-784 WIN 784 BÌNH DƯƠNG
04/10/2018 740-368 LOSS AN GIANG
03/10/2018 415-297 LOSS CẦN THƠ
02/10/2018 871-063 LOSS VŨNG TÀU
01/10/2018 305-586 LOSS ĐỒNG THÁP